Навигация

Държавно - обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Техническа помощ

Браузъри
Уеб сайтът на ДОККПБДП е проектиран за следните браузъри:

  • Internet Explorer 5.5 и по–нов
  • Netscape 7 и по–нов
  • Opera 6 и по–нов
  • Mozilla 
  • Safari

Необходимо е следните възможности на браузъра, който използвате да бъдат разрешени:

Cascading Stylesheets
Необходими за цялостно форматиране и разположение на сайта.
JavaScript
Позволяващ допълнителна интерактивност в елементите на навигация.
Възможно е да се наложи да ги включите от менюто „Preferences” на браузъра, който използвате.

Приложения
За да можете коректно да възпроизведете цялата информация съдържаща се в сайта на ДОККПБДП е възможно да се нуждаете от инсталирането на допълнителен софтуер. Препратките по–долу ще ви помогнат да свалите и инсталирате липсващите ви програми:

Софтуер на фирмата Adobe позволяващ възпроизвеждане на документите в сайта на ДОККПБДП.
Ако се нуждаете от някой от по–горните приложения, моля посетете сайтовете на фирмите производители за да изтеглите последните версии на продуктите.

Помощ
Ако въпреки нашите препоръки, не успявате да използвате пълната функционалност на Уеб сайта на ДОККПБДП, моля свържете се с нашия системен администратор на адрес [email protected]

Ще ви бъдем благодарни, ако ни информирате и за други технически проблеми свързани с нормалното функциониране на Уеб сайта.