Навигация

Статистика

Статистика

Убити и ранени за периода 1951 - 2015 г.

Убити по месеци за периода 1990 - 2015 г.

Брой на убитите на 1 млн. жители в някои държави през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2016 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2015 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2014 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2013 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2012 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2011 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2010 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2009 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2008 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2007 г.

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2006 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2005 г.

 

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2004 г.