Навигация

Пътища

Места с концентрация на ПТП

НАРЕДБА № 5 от 23.09.2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата

Места с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища. Откриване, сигнализация и отстраняване. Доклад на инж. Александър Везенков, Министерство на регионалното развитие и благоустройството