Навигация

Законодателство

Национални стратегии за подобряване на безопасността на движението по пътищата

Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2007-2010 г.

 

Национална програма 2004-2006г.

 

Национална стратегия -деца 2006-2010г.

 

Национална стратегия-деца. Изпълнение

 

Национална стратегия 2007-2010г.

 

Национална стратегия 2011-2020г.

 

Протокол N 53 от заседание на МС

 

Решение N 41 на МС

 

Глобален план

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 

Документ 1

 

Документ 2

 

Документ 3

 

Документ 4

 

Документ 5

 

Документ 6

 

Документ 7

 

Документ 8