Навигация

Конференции

Конференции

Национална кръгла маса на тема "Безопасността на движението - споделена отговорност", 21.06.2011 г.

Международна конференция "Безопасността на движението - споделена отговорност" 18 - 19 април 2011

Втора национална конференция по проблемите на безопасността на движението по пътищатa 26 - 27 април 2005