Навигация

За нас

Състав на Комисията

Председател:
Пламен Узунов - министър на вътрешните работи

 

Заместник-председатели:
 - зам.-министър на вътрешните работи
 - зам.-министър на транспорта информационните технологии и  съобщенията
 - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройсвтото

 

Членове:
- зам.-министър на здравеопазването
Михаил Михайлов - зам.-министър на отбраната
Румен Брусарски - зам.-министър на финансите
- зам.-министър на образованието и науката
Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните
- зам.-министър на икономиката
- зам.-министър енергетиката
Ирена Георгиева - зам.-министър туризма
- зам.-министър на правосъдието
Красимир Живков - зам.-министър на околната среда и водите
Мая Тодорова - зам.-министър на младежта и спорта
Офелия Кънева - председател на Държавната агенция за закрила на детето
Емил Панчев - председател на Съюза на българските автомобилисти
Светла Несторова - председател на Асоциацията на българските застрахователи
Георги Петърнейчев - председател на УС на АЕБТРИ
Христо Григоров - председател на Българския червен кръст
Емил Христов - представител на Националното сдружение на общините в Република България
                                         

Секретар:

Алекси Кесяков